Med tidsmaskin mot vikingatiden

Titta på klippet och fundera över följande: Är det här en trovärdig källa? – varför – varför inte? Är det en primär eller sekundär källa? Vad spelar det för roll? Försök hitta något i klippet som är trovärdigt och motivera varför. 🙂