Om

Vår blogg kommer att ha två syften. Dels vill vi genom bloggen berätta vad vi gör i skolan och dels vill vi använda bloggen i undervisningssyfte genom att t.ex flippa klassrummet och använda bloggen i konkreta undervisningssituationer. Hur skriver man texter anpassade till mottagaren, vilka bilder får man använda och vem äger det som jag publicerar? Vi vill göra detta på ett etiskt och lagligt sätt, så vi vet hur man agerar på nätet, vad man får lägga ut,hur man lägger ut det och hur upphovsrättslagen fungerar.

Efter några dagars skrivande såg vi att vi behövde få lite mer kläm på hur man skriver bloggtexter. Vi tittade i klassen på bilden om webbtext och diskuterade tummregler och målgrupp, så nu är det bara att vänta och se om våra texter blir mer läsvänliga.